Regulamin sprzedaży książek

I. Warunki ogólne

1. Usługa sprzedaży internetowej, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sprzataj.pl umożliwia dokonywanie zakup książki: Jolanty Sergot-Kowalskiej „Profesjonalne utrzymanie czystości - 25 lat doświadczeń”

2. Strona www.sprzataj.pl jest prowadzona przez firmę: Cleaning Consulting; 85-457 Bydgoszcz; ul. Borowiacka 22; NIP 554-272-52-45; e-mail: biuro@sprzataj.pl

3. Adres do korespondencji: jw dalej nazywaną „Sprzedającym”.

4. Zakup na: www.sprzataj.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sprzataj.pl

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwana Zamawiającym..

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą wypełnienia formularza zamówienia przez Zamawiającego. Realizacja zamówień płatnych przelewem  następuje po zaksięgowaniu wpłaty Zamawiającego na koncie Sprzedającego.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych. W okresie urlopowym dostawa może wydłużyć się do 20 dni, przy czym informacja o wydłużonym terminie realizacji zamówień będzie dostępna na stronie składania zmówień.

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (wyczerpanie nakładu), Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

9. Cena książki jest podana w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztu dostawy.

10. Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

11. Dokonany zakup wraz z wybranym przez Zamawiającego dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Zamawiającego przewoźnikiem na adres podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

12. Sprzedający oferuje możliwość zakupów na miejscu oraz odbiór zamówionych książek i materiałów bez kosztów dostawy.

13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

14. W okresie 14 dni od odebrania zamówionej publikacji w wersji drukowanej, Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyń. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

15. Zamawiający ma prawo do reklamacji przedmiotu zamówienia a Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem̨, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

16. Opłaty za opakowanie i pakowanie są wliczone w koszty wysyłki.

17. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zamawiający podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Zamawiający ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

18. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Zamawiającego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

19. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Zamawiającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

phoneMasz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij